Historia

Agrupación Musical da Limia

            A Agrupación Musical da Limia nace a mediados do mes de outubro do ano 2005 para dar cabida ás inquietudes dos membros da Banda de Música Municipal de Xinzo de Limia. Esta formación musical contaba nos seus inicios con membros activos da Banda Municipal de Música de Xinzo, da Banda de Gaitas e do Conservatorio Municipal de Xinzo de Limia e tamén con persoas que se dedican de maneira afeccionada ó mundo da música.

O seu primeiro director foi Don Eliseo Penín e sucedérono os directores Don Celso Nieto Rodríguez e Don Manuel Alejandro López Pérez. Dende novembro de 2014 comézase un novo proxecto baixo a dirección de Don José Luis Tielas Santiago.

No ano 2016, o 29 de xullo, a Agrupación Musical da Limia tivo o pracer de participar no III Certame Internacional de Bandas de Música Harmónico de Toro (Zamora), na terceira categoría.

              En Novembro de 2017, Participa no XI Certamen Galego de Bandas de Música na sección segunda acadando o 3º Premio e ó premio á mellor interpretación da obra de temática galega.

En Novembro de 2018, participa no XII Certame Galego de Bandas de Música acadando o 1° premio na sección xuvenil.

A día hoxe, a Agrupación Musical da Limia conta cunha escola de música formada por doce profesores y unos 120 alumnos, a EGADIB (Escuela Gallega de Dirección de Banda), coa que ten firmado un convenio coa Universidade de Educación a Distancia (U.N.E.D), pola que realiza Cursos de Extensión Universitaria en Dirección de Banda